NovinkaObsadzujeme

Telefonické spojenie je pre nás základom úspešnej komunikácie

Poskytujeme telefonické služby a produkty pre farmaceutický priemysel. Špecializujeme sa na predaj, marketingové prieskumy
a komunikáciu špecifickej správy vybranej skupine odborníkov. Okrem týchto služieb realizujeme aj zákaznícke linky podľa
individuálnych požiadaviek a cieľov klienta.

Predaj na telefóne

Predaj nechajte v našich rukách, nahradíme Vám obchodného zástupcu,
či lekárenského reprezentanta. Pri telefonickom predaji produktov operátori
call centra aktívne kontaktujú vybranú skupinu zákazníkov, konzultujú
a uskutočňujú predaj. Dlhoročné obchodné zručnosti a skúsenosti
z telemarketingu využívajú operátori call centra na správnu a efektívnu
realizáciu predajnej kampane. Profesionalita a príjemné vystupovanie
sú základom úspešného predaja Vašich výrobkov a služieb.

Oslovenie vybranej skupiny zákazníkov

Máte v pláne osloviť vybranú skupinu špecialistov alebo zdravotnícky
personál a informovať ich o novom produkte, zmenách v SPC lieku,
či zmene ceny? Oslovte nás! Vďaka naším call operátorom sa Vaša správa
dostane presne tam, kam chcete v čo najkratšom možnom čase. Zaujímate
sa o spokojnosť a nákupné zvyklosti Vašich zákazníkov? Dostupnosť
aktuálnych informácií o Vašich klientoch a úspešný predaj Vám zvýši
podiel a úspešnosť na trhu.

Telefonický prieskum trhu

Kvalitné dáta a informácie z trhu sú základným pilierom tvorby marketingových
plánov a stratégií predaja. Vďaka profesionálnemu tímu našich call operátorov
a efektívnej konštrukcii otázok Vám čerstvé informácie z trhu zozbierame
s rýchlosťou a presnosťou. Získané dáta dôsledne zanalyzujeme, štatisticky
vyhodnotíme a odovzdáme Vám v prehľadne spracovanom reporte.

Mystery calling

Chcete vedieť ako vnímajú Vaše výrobky alebo služby Vaši zákazníci,
či vyhodnotiť kvalitu služieb Vašich obchodných zástupcov? Zaujímate
sa o úroveň komunikácie pri predaji a starostlivosť o zákazníka? Výsledkom
mystery hovoru je celkové posúdenie prístupu pracovníka, ktorým môže
byť operátor infolinky, obchodný zástupca, predavač, či personál lekárne.

Zákaznícka linka

Pomôžeme Vám zvládnuť nápor prichádzajúcich telefonických hovorov.
Zrealizujeme zákaznícku linku pre Vaše produkty alebo služby, ktorej
fungovanie budete mať pod dohľadom vďaka zaznamenávaniu všetkých
telefonických hovorov. Obsah a efektívnu schému telefonických hovorov
zostavíme vopred na mieru podľa Vašich požiadaviek.

Objednávková linka

Predaj produktov a služieb prostredníctvom operátorov call centra ponúka
efektívne riešenia, ktoré zvýšia Vašu úspešnosť na trhu. Vytvoríme pre Vás
telefonickú linku, na ktorej zabezpečíme kompletný objednávkový servis
pre Vašich zákazníkov a spracovanie informácií o predaji Vašich produktov
a služieb.

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás

Máme dlhoročné skúsenosti vo farmaceutickom sektore

Sme dynamicky rastúca spoločnosť vyvíjajúca produkty a poskytujúca služby najmä pre farmaceutický priemysel a zdravotníctvo
na Slovensku a v Českej republike. Ponúkame dlhoročné skúsenosti s telefonickým predajom, realizáciou kvalitných marketingových
prieskumov a zákazníckych liniek prispôsobených individuálnym požiadavkam klienta. Našou ambíciou je poskytovať služby klientom,
ktorí hľadajú nové a inovatívne riešenia predaja a komunikácie so zákazníkmi. Každá predajná kampaň je pre nás výzvou a priestorom
pre využitie predností, ktoré sme budovali skúsenosťami vo farmaceutickom sektore. Vďaka proaktívnemu prístupu, efektivite
a spoľahlivosti našich odborníkov sa nami ponúkané služby neustále vyvíjajú a inovujú.
Naši klienti a ich spokojnosť je pre nás prvoradá.

Tel.: E-mail:

Chceme spoznať Vaše potreby

Kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára a my Vám radi našu ponuku odprezentujeme na osobnom stretnutí alebo telefonicky.

Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Telpon s.r.o., Kuzmányho 8, 0140 01 Žilina, IČO: 48 062 839 (ďalej len „Telpon“) ako sprostredkovateľ spracováva osobné údaje v mene prevádzkovateľa Allio s.r.o., Buková 27, 93101 Šamorín, IČO: 357 76 684 (ďalej len ako „Allio“) v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pracoviska, telefónne číslo, adresy elektronickej pošty, špecializácia za účelom vedenia evidencie lekárov a zdravotníckych pracovníkov a odberu marketingových informácií. Osobné údaje budú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl.6 ods.1 písm. a)všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje budú poskytované príjemcom a tretím stranám: spracovateľovi dát Karatnet Slovakia s.r.o., Vrakuňská 37, Bratislava 821 06, IČO: 44 064 268, farmaceutickým spoločnostiam pre porozumenie zdravotníckeho trhu a efektívnu komunikáciu s nim, spracovateľom poštových zásielok, spracovateľom emailových správ a iným subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje údaje zo zákona. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, ak nepožiadate o predĺženie, tak súhlas zanikne do 10 rokov odo dňa jeho poskytnutia.

Osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno kontaktovať na adrese: zodpovednaosoba@allio.sk Zároveň beriete na vedomie, že máte ako dotknutá osoba právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie každej oprávnenej žiadosti dotknutej osoby v rozsahu, v akom to bude technicky možné. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom ako ste ho udelili a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Súhlas môžete odvolať taktiež nasledujúcimi spôsobmi:
• Priamo vo svojom profile po prihlásení sa na web stránke www.web-prieskumy.sk
• na e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@allio.sk
• poštou na adrese prevádzkovateľa: Allio s.r.o., Buková 27, 931 01 Šamorín, IČO: 35776684
• priamo v nami zasielaných emailoch kliknutím na link s možnosťou odhlásenia